صراط مستقیم

این سایت جهت مقابله رسانه ای با فرقه ها و نحله های انحرافی ایجاد شده است .

صراط مستقیم

این سایت جهت مقابله رسانه ای با فرقه ها و نحله های انحرافی ایجاد شده است .

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

یک نامه و چند سوال

محمد باقر منتظر القائم | شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ


شما امضاء کنندگان کنندگان ذیل نامه، که نمایندگان جامعه مسیحی ایران و کلیساهای انجیلی ایران هستید، چرا قاطعانه و به طور واضح در برابر موضوع کلیساهای خانگی و تبشیر در بین غیر مسیحیان، موضع نمی گیرید؟

  • محمد باقر منتظر القائم